Διαβάστε προσεκτικά...

 Όροι συμφωνίας

1) Η εταιρεία αναλαμβάνει την επίβλεψη των παιδιών μόνο κατόπιν συνεννοήσεως και με επιπλέον επιβάρυνση. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευθύνη των παιδιών, είναι δική σας.

2) Σε όλα τα φουσκωτά παιχνίδια απαγορεύεται αυστηρώς για λόγους ασφαλείας, τα παιδιά να παίζουν με γυαλιά, τσίχλες ή ότι άλλο υλικό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την ασφάλεια τους.

3) Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής των παιχνιδιών, το κόστος επισκευής επιβαρύνει τον πελάτη.

4) Βάση των κανονισμών της Ε.Λ.Λ.Ο.Τ. τα φουσκωτά παιχνίδια απαγορεύεται να λειτουργούν με βροχές και δυνατό αέρα. Σε αυτήν τη περίπτωση η προκαθορισμένη συμφωνία ακυρώνεται.

5) Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, εγκατάσταση, και το μάζεμα μετά το πέρας της εκδήλωσης.


6)
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την δυσκολία μεταφοράς και εγκατάστασης των παιχνιδιών στον χώρο του πελάτη, ανάλογα με την διάρκεια της ενοικίασης.


7)  Αν τα παιχνίδια έρθουν στο χώρο παράδοσης, και δεν έχει γίνει ακύρωση, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το μισό της συμφωνημένης τιμής. Αν τα παιχνίδια ανοιχτούν, τότε επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό της συμφωνημένης τιμής.Η συμφωνία ενοικίασης μπορεί να ακυρωθεί μέχρι και μία (1) ημέρα πριν τη προκαθορισμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση κακοκαιρίας και εφόσον δε δίνεται η δυνατότητα κλειστού-εσωτερικού χώρου, η συμφωνία ακυρώνεται εως και τέσσερις (4) ώρες πριν τη προκαθορισμένη ώρα.

8) Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%)